Eje med d-drum
Sandvik 150 år
Röda krevader
VM i Falun 2015

Tillstånd och regler

Måste jag söka tillstånd för mitt fyrverkeri? Det behövs inte något tillstånd för att få köpa och inneha vanliga konsumentfyrverkerier om man har fyllt 18 år.  Utan tillstånd får du förvara upp till 5 kg konsumentfyrverkerier (räknat som nettovikt explosivämne, vilket motsvarar ca 50 kg fyrverkeripjäser) om det är för eget bruk. Det får förvaras i en bostad, men inte i rum med eldstad såsom öppen spis, kakelugn eller värmepanna. Det kan behövas tillstånd för att skjuta vanliga konsumentfyrverkerier, men det finns inget generellt krav på detta. Ordningslagen är det som gäller. Tillstånd från polisen behövs om användningen av fyrverkerier innebär risk för att skada person eller egendom. I praktiken är det upp till var och en att tolka denna skrivning. Ju större, senare och mer centralt beläget ett fyrverkeri är, desto ”mer” krävs tillstånd. Ett litet fyrverkeri tidigt på kvällen ute på landet kräver alltså i allmänhet inte tillstånd. Ett större fyrverkeri, sent på natten, mitt i stan kräver däremot oftast tillstånd. Kolla alltid om det finns hundar eller hästar i närheten. Varsko i så fall djurägarna i god tid! Berätta också för närboende när och var du ska skjuta ditt fyrverkeri.

För att skjuta fyrverkerier på nyår och andra allmänna högtider behöver man vanligen inte tillstånd om det inte innebär någon särskild olägenhet eller risk. Däremot ska man ha tillstånd för större fyrverkerier i närheten av bebyggelse och där större folkmassor befinner sig.  Varje kommun kan sätta upp lokala regler om vad som gäller för användning av fyrverkerier i den egna kommunen. För mer information om vad som gäller kontakta den kommun där fyrverkerierna ska använda. Om vi ska skjuta ditt fyrverkeri, behöver du inte söka tillstånd. Vi söker de tillstånd som behövs.

Fyrverkeri & miljö

Tyvärr har det skrivits mycket negativt om fyrverkeriernas miljöpåverkan. En statlig utredning som gjordes 1999 konstaterade att användningen av fyrverkerier inte har någon signifikant påverkan på miljön med undantag av utsläppet av bly, som då bedömdes som ringa, men inte försumbart. Sedan utredningen gjordes har en stor del av det bly som då fanns i fyrverkeriartiklar ersatts med vismutoxid, som är betydligt skonsammare för miljön. ”Det kol som ingår i fyrverkerier utgörs av träkol, som är av förnyelsebar råvara och bidrar inte till växthuseffekten. Fyrverkerier kan därför sägas vara klimatneutrala.”

Källa: ”Fyrverkerier och miljön” – en faktaskrift från Plast & Kemi företagen, 2009.

Hur mycket kostar ett stort fyrverkeri?

En vanlig uppfattning är att fyrverkerier är mycket dyra. Det är en sanning som jag vill bemöta. Första några viktiga frågor: Vad vill du nå med ditt fyrverkeri? Ska hela stan uppmärksamma att du bjuder på fyrverkeri? Ska det vara det häftigaste som varit på orten genom tiderna eller ska det fungera som en trevlig avslutning på kvällen? Firar ditt företag 100-årsjubileum eller är det en firmafest?  Det finns många sådana frågor, men det viktigaste är ändå…HUR SER PLATSEN UT? Det är faktiskt platsen som avgör vad som kan skjutas, och hur stort ditt fyrverkeri behöver vara för att kännas stort! För 20 år sedan var det vanligt att skjuta fyrverkeriet från ett högt berg eller dylikt, för att det skulle synas långt. GLÖM DET! Numer vill vi uppleva fyrverkerierna på nära håll så det riktigt känns i kroppen! Det är stor skillnad på att stå 50 meter från skjutplatsen eller 300 meter från den.  Vi vill att alla sinnen ska vara öppna! Du ska se de vackra pjäserna, men du ska också höra dom och även känna tryckvågorna. Ja, du ska helst även känna doften av krut i näsborrarna! Då får du den maximala upplevelsen.  Nu kan man inte alltid komma nära en lämplig skjutplats, men då kompenserar man detta med att ta till ”yvigare gester”, – skjuta ännu kraftigare pjäser. Men kraftigare pjäser kostar i regel mer, och då förstår du varför jag påstår att platsen bestämmer storleken på fyrverkeriet. Vi kan sånt här, och vår ambition är att fyrverkeriet alltid ska ge en så stor upplevelse som möjligt för de satsade pengarna.Copyright eje berglund ab, Display Fireworks Gävle Sweden 2010.